ขั้นตอนการสั่งจอง
  •  เลือกรายการอาหาร
  •  รอรับใบเสนอราคา
  •  โอนเงินมัดจำ
  •  ส่งใบ Pay in และ แผนที่ ทางไลน์ หรือ ทาง Email
  •  วันงาน รบกวน เจ้าภาพ อย่าปิดโทรศัพท์ นะครับ
หน้าแรก >> แจ้งการโอนเงิน
รายละเอียดการจัดงาน
ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
จำนวนเงินที่โอน* :
ส่งภาพใบโอนเงิน (ถ้ามี) :
รายละเอียด :
รหัสความปลอดภัย :